Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Burmistrza.

2.Terminy naboru do przedszkola 2024-2025.

3. Wniosek 2024- 2025 .

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

5. Oświadczenie o wielodzietności. 

6. Oświadczenie o zatrudnieniu.