Rada rodziców

Przewodniczący :                                                                                            Katarzyna Borowa

Zastępca Przewodniczącego:
Monika Pasiciel

Skarbnik: 
Magdalena Szulc

Członkowie zarządu: 
Natalia Jęch
Katarzyna Krajewska
Tomasz Drzymała
Anna Stopierzyńska- Breń

Dane:
Rachunek Rady Rodziców:
26 1020 4144 0000 6502 0148 4492
Bank PKO BP S.A. Odział I w Opalenicy

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 wynosi 50,00 PLN, za każde dziecko. Składkę można podzielić na dwie wpłaty- na każdy semestr.

Składka na rzecz Rady Rodziców

50 zł Rocznie
  • Składka ustalana przez członków Rady na koniec roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.