Grupa całodzienna

8 godzin
1 zł godzina
  • *1 zł za każdą godzinę wykraczającą ponad 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Wyżywienie

Grupa całodzienna
6 zł dzień
  • 3 pyszne posiłki

Rada Rodziców

składka
25 zł semestr
  • Składka ustalana przez członków Rady na koniec roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.

Opłaty

W oddziałach całodziennych rodzice uiszczają  opłatę za pobytu dziecka   w przedszkolu w wysokości 1 zł za każdą godzinę wykraczającą ponad 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego + 6 zł za 3 posiłki dziennie. Opłata godzinowa nie dotyczy dzieci 6 letnich, które ponoszą tylko koszty wyżywienia. W oddziałach 5 godzinnych nie ma  wyżywienia,  dzieci przychodzą do przedszkola z własnym śniadaniem.

 

Wysokość składki  na rzecz Rady  Rodziców ustalana jest  przez członków  Rady na  koniec roku szkolnego poprzedzającego nowy  rok  szkolny.