Wznowienie pracy przedszkola – pismo przewodnie

Szanowni Rodzice

Informuję, że z dniem 25 maja 2020r. Przedszkole nr 1 w Opalenicy wznawia swoją działalność w ograniczonym zakresie , zgodnie z przepisami epidemicznymi.

                Do przedszkola przyjęte będą dzieci rodziców- pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i usług  oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Rodzice, którzy od 25.05.2020r. muszą skorzystać z usług przedszkola, zobowiązani są zgłosić dziecko w dniu 22.05.2020r. (piątek) w godzinach 8.00 – 15.00 oraz pobrać ze strony internetowej placówki przedszkole@opalenica.com stosowne oświadczenie,http://przedszkole.opalenica.pl/wpsite/wp-content/uploads/2020/05/Druk-o%C5%9Bwiadczenia-1.pdf które należy przedstawić w dniu przyjścia dziecka do przedszkola. Kolejnych zgłoszeń dzieci należy dokonywać z dwudniowym wyprzedzeniem ze względu na konieczność zorganizowania odpowiedniej opieki.

Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola nr 1 w Opalenicy przez rodzica/opiekuna w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a w szczególności z godzinami otwarcia placówki oraz godzinami przyprowadzania i odbioru dzieci oraz ze wszystkimi innymi procedurami.

Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ, GIS ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona.

                                        Dorota Plewka
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Opalenicy

  1. http://przedszkole.opalenica.pl/wpsite/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-organizacji-pracy-Przedszkola-nr-1-w-Opalenicy.pdf
  2. http://przedszkole.opalenica.pl/wpsite/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-post%C4%99powania-na-wypadek-podejrzenia-zaka%C5%BCenia.pdf
  3. http://przedszkole.opalenica.pl/wpsite/wp-content/uploads/2020/05/Regulamin-odbioru-dziecka-z-przedszkola.pdf