„Woda do picia, woda do mycia bez niej na świecie nie byłoby życia.”

19 marca 2021 r. dzieci z Przedszkola nr 1 w Opalenicy odchodziły Światowy Dzień Wody.

Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze niebieskim zamieniając się tym samym w kropelki wody.

Zajęcia prowadzone tego dnia przez nauczycielki miały na  celu rozwinięcie zainteresowań otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Dzieci poznały proces obiegu wody w przyrodzie i dowiedziały się, jak dużo  jest jej na kuli ziemskiej. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Mali odkrywcy z dużym zainteresowaniem obserwowali oraz samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości.

Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Dzieci zadeklarowały, że będą zachęcały domowników do oszczędnego gospodarowania wodą .