WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nowy  rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2020r.

W związku z panującą epidemią COVID – 19 pobyt dziecka i jego rodzica w przedszkolu obwarowany jest szczegółowymi zasadami, zgodnie z wytycznymi GIS i MEN z dnia 25 sierpnia 2020r.

Wszystkie dokumenty, związane z pobytem dziecka w przedszkolu (regulaminy, procedury, adresy e-mail, telefony) znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.przedszkole.opalenica.pl

Proszę o systematyczne śledzenie naszej  strony oraz strony Urzędu Miejskiego w Opalenicy , na których na bieżąco będą zamieszczane wszelkie nowe informacje oraz zmiany w organizacji pracy przedszkola.

Proszę o przestrzeganie wszelkich procedur oraz zrozumienie naszych działań i obostrzeń, które wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola i muszą być zgodne z wytycznymi i przepisami prawa.

Wszelkie informacje udzielane są mailowo – przedszkole@opalenica.com oraz telefonicznie 61 4477436.
Z poważaniem
Dorota Plewka
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Opalenicy

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  w Przedszkolu nr 1 w Opalenicy
w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki
w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 roku w Przedszkolu nr 1 stosuje się odpowiednią procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:

  1. Przy wejściu do Przedszkola udostępniony jest termometr bezdotykowy. Każdy pracownik jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS w celu samokontroli temperatury ciała.  W przypadku, kiedy podczas samokontroli temperatury ciała pracownik będzie miał wyższą temperaturę niż 38 st. C nie może podjąć pracy i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.
  2. Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, podwyższoną temperaturę, zmęczenie) nie może podjąć pracy i bezzwłocznie poinformuje Dyrektora Przedszkola.
  3. Placówka w holu przy wejściu zamieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych (plakat MZ załącznik nr 7).
  4. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszlu, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia) – wejście główne na Os Centrum i  przy ul. 3 Maja 24.
  5. Wyznacza się pomieszczenie do tzw. izolacji (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie przebywała odizolowana osoba w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – pokój przy gabinecie dyrektora na Os. Centrum 5a oraz pomieszczenie socjalne przy ul. 3 Maja 24.
  6. Każdego dnia rejestruje się osoby trzecie przebywające w Przedszkolu w tym samym czasie w częściach/części Przedszkola, w których mogłaby przebywać osoba podejrzana o zakażenie – załącznik nr 8.
  7. W przypadku zarejestrowania zakażenia w Przedszkolu, powiadamia się osoby, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną, aby zastosowały się do zaleceń GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Dorota Plewka Dyrektor Przedszkola nr 1 w Opalenicy