Wiosnę witamy, z zimą się żegnamy

W poniedziałkowe przedpołudnie 22 marca 2021 roku wszystkie przedszkolaki udały się na teren opalenickiej strażnicy, by tam pożegnać zimę i przywitać wiosnę. W obecności i pod nadzorem strażaków dzieci spaliły słomiane kukły, a okrzykami „PRECZ ZIMO ZŁA” starały się przepędzić zimę. Potem piosenką, kolorowymi bibułkami i kwiatami witały bardzo wyczekiwaną wiosnę. Tego dnia sprzyjała dzieciom pogoda, a wiosenne słoneczko dawało nadzieję na szybką radość z nadejścia wiosny