Ważna informacja dla Rodziców

W związku ze znacznym wzrostem cen żywności, od 1 marca 2022 roku stawka żywieniowa za jeden dzień pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosiła 7,50 zł.

Zgodnie z art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) podniesienie stawki żywieniowej zostało pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący przedszkole – Gminę Opalenica, w imieniu której działa Burmistrz Opalenicy.