Warsztaty „Cukierki”

21 i 23 stycznia 2020 roku dzieci z Przedszkola nr 1 w Opalenicy wzięły udział w warsztatach pod nazwą „Cukierki”.  Celem warsztatów było kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, dystansu i nieufności   w stosunku do osób obcych. W oparciu o czytaną dzieciom bajkę profilaktyczną Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki” oraz przeprowadzone ćwiczenia maluchy dowiedziały się, jak dbać o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi i być ostrożnym w stosunku do osób nieznanych nawet, jeśli są kuszone atrakcyjnymi prezentami lub słodyczami. Przejmując rolę ekspertów podczas słuchania bajki dzieci nabywały zaufania i przekonania do osób najbliższych oraz nauczycieli w przedszkolu, którzy mogliby udzielić im  wsparcia w problemach  i sytuacjach, które mogą wydarzyć  się na terenie przedszkola lub poza nim. Uczyły się też współpracy, wzajemnej empatii i właściwej relacji między sobą jako formy pomocnej w budowaniu bariery ochronnej przed zagrożeniem środkami uzależniającymi.