Umiejętności w zakresie samoobsługi…

Drodzy Rodzice, umiejętności w zakresie samoobsługi jest najważniejszym zadanie dla Ciebie i Twojego dziecka.

Czas spędzony w domu, można wykorzystać, by uczyć dziecko samodzielności 🤗 Pozwól dziecku na #samodzielność

Jak wspierać samodzielność dziecka:

  • SŁUCHAĆ, jeśli dziecko mówi ,,ja sam”, to dać mu szansę spróbować
  • Stopniować trudności, dążyć do tego aby dziecko osiągnęło sukces
  • NIE WYRĘCZAĆ, jeśli dziecko jest w stanie wykonać daną czynność samodzielnie
  • Wspierać i motywować dziecko: „dasz radę”, „na pewno sobie poradzisz”, „uda Ci się ”

PAMIĘTAJMY

Dzieci, które są samodzielne lepiej radzą sobie w nowych sytuacjach, są pewniejsze siebie i mają wyższe poczucie własnej wartości.

Więcej pomysł i ćwiczeń znajdziecie na stronie: https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/?epa=SEARCH_BOX

Zapraszamy!