Święto Drzewa

Nieco inaczej niż zwykle obchodzono w przedszkolu Święto Drzewa. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 zamiast wspólnych spotkań, działań i zabaw były zajęcia w grupach i na ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Dzieci słuchały ciekawych opowiadań o drzewach, wykonały różnymi technikami mnóstwo prac plastycznych, uczestniczyły w zabawach i zajęciach, podczas których nie tylko poznawały i rozróżniały różne gatunki drzew, ich owoce i nasiona, ale też uczyły się liczyć, tworzyć rytmy z wykorzystaniem darów jesieni, poznawać zjawiska przyrodnicze (np. opadanie liści z drzew), właściwie korzystać z dóbr przyrody, układały historyjki, rozwiązywały zagadki, śpiewały i tańczyły. O szacunku dla drzew i wyjątkowym świętowaniu tego dnia świadczyły zielone stroje maluchów w każdej z grup.