STRAŻNICY CZTERECH ŻYWIOŁÓW – podsumowanie II etapu realizacji Innowacji pedagogicznej

„Ogień” to kolejna część innowacji pedagogicznej przygotowanej przez Marię Szober realizowanej w Przedszkolu nr 1 w okresie od początku listopada 2019 roku do połowy lutego 2020 roku. Dominowało w niej działanie i nauczanie czynnościowe, zadawanie pytań, stawianie hipotez          i rozwiązywanie problemów. Dzieci dowiedziały się, że ogień to żywioł, który pozwolił ludziom oświetlać ciemności, ogrzewać się oraz gotować, smażyć i piec. Umożliwił  również  wynalezienie wielu nowych rzeczy.

            Zajęcia w grupach rozpoczęły się od badania i wyjaśniania, jaki jest ogień oraz określania jego cech. Dzieci dostrzegły, że ogień może być dobry i pożyteczny oraz zły i niszczycielski. Z wielkim zainteresowaniem dzieci obserwowały doświadczenia z powstawaniem sadzy, którą potem wykorzystały do wykonania „sadzowych stworków”, symulowany wybuch wulkanu, gaszenie źródła ognia przy braku dostępu tlenu czy zasysanie cieczy w naczyniu z zapalonym ogniem. Podczas spotkań ze strażakami        w siedzibie OSP i w przedszkolu maluchy uświadomiły sobie, że zabawa    z ogniem może skończyć się tragicznie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Strażacy przestrzegli dzieci przed samodzielnym korzystaniem z ognia        i prądu elektrycznego oraz uczyli, jak zachować się w przypadku pożaru. Przedszkolaki poznawały i porównywały źródła energii dawniej i dziś, wykorzystały przy tym fragment ścieżki ekologicznej pod nazwą „Czysta energia” znajdującej się  w ogrodzie przedszkolnym. Miały też okazję uczyć się, jak można zmniejszyć zużycie energii w przedszkolu i w domu. Liczne zabawy, doświadczenia i eksperymenty uzupełnione zostały prezentacjami multimedialnymi, filmami edukacyjnymi, literaturą oraz interesującymi wiadomościami przekazywanymi w trakcie różnych spotkań. Podczas realizacji innowacji powstało wiele prac plastycznych, np. rysunki, malunki, lampiony. Dzieci wypełniały karty pracy, rozwiązywały zagadki, tworzyły makietę wulkanu do doświadczeń.  Wszystko utrwalone zostało na licznych fotografiach, które stanowić będą dokumentację realizacji programu.

            Wykonywanie zadań związanych z żywiołem ognia było dla dzieci lekcją bezpiecznego i świadomego obchodzenia się ze wszystkimi źródłami ognia, odkrywania istnienia sił natury oraz pokory wobec żywiołów             i wynikających z nich zagrożeń.