Rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

5.30 – 8.00  czas otwarty

 • schodzenie się dzieci
 • rozmowy z  rodzicami
 • czynności opiekuńcze i organizacyjne
 • gry  dydaktyczne 
 • dowolne  zabawy  w  małych  zespołach
 • praca kompensacyjna i wyrównawcza
 • zabawy integrujące grupę                               

8.00 – 13.00  Realizacja  Podstawy programowej wychowania przedszkolnego                                   

 • czynności organizacyjne i porządkowe, zabawy i ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu, rytuał wspólnego rozpoczynania  dnia,  zabiegi  higieniczne,  czynności samoobsługowe
 • śniadanie(8.30 – 9.00)                             
 • czas zadaniowy, zajęcia programowe  dla całej grupy wspierające  rozwój dziecka – bloki  tematyczne  (9.00 – 10.30)
 • czas  zabawowy,  zabawy  dowolne  i organizowane  przez  nauczycielkę       w sali  i na terenie ogrodu przedszkolnego, zajęcia w terenie, obserwacje, poznawanie środowiska, spacery,  wycieczki,  twórcza  aktywność dzieci    
 • obiad (11.30 – 12.00)
 • czas zabawowy, tańce i pląsy, zajęcia sportowe i rekreacyjne, w grupie najmłodszej: odpoczynek na leżakach                             

13.00 – 16.30  czas otwarty

 • podwieczorek(13.30 – 14.00)     
 • słuchanie bajek i baśni,  zabawy dydaktyczne,  zajęcia wyciszająco      – relaksujące
 • gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
 • zajęcia  rozwijające  plastyczne,  muzyczne i  inne uzdolnienia  dzieci
 • gry  i zabawy  ruchowe w sali i na  powietrzu wspomagające  rozwój ruchowy dzieci
 • zabawy taneczne i integracyjne wspomagające rozwój emocjonalny      i społeczny dzieci
 • zajęcia wspierające  indywidualne  zainteresowania  dzieci
 • czynności  organizacyjne  i  porządkowe, praca  indywidualna,  zabawy dowolne, podsumowanie  dnia, rozchodzenie  się  dzieci,  indywidualne kontakty z rodzicami

W ciągu dnia odbywają się zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, religia, zajęcia komputerowe)  wg ustalonego planu.                   

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU DLA GRUP RANNYCH

Realizacja  Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7.00 – 8.20  czas otwarty

 • schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami,
 • czynności  opiekuńcze  i  organizacyjne, gry  dydaktyczne,
 • dowolne zabawy w małych zespołach, praca indywidualna,  
 • zabawy integrujące grupę, rytuał wspólnego rozpoczynania dnia

8.20 – 8.30    

 • zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe przed śniadaniem                                                                        

8.30 – 9.00  śniadanie

9.00 – 10.00  czas zadaniowy

 • zajęcia programowe dla całej grupy wspierające rozwój dziecka (bloki tematyczne)

10.00 – 11.50  czas zabawowy

 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki, rekreacyjne zajęcia w terenie, poznawanie środowiska, obserwacje, twórcza aktywność dzieci, słuchanie bajek i baśni, dowolna działalność plastyczna, praca wyrównawcza, podsumowanie dnia

11.50 – 12.00  

 • rozchodzenie się dzieci, czynności porządkowe, indywidualne kontakty z rodzicami

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU DLA GRUP POPOŁUDNIOWYCH

Realizacja  Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

12.15 – 13.00  czas otwarty

 • schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami, czynności  opiekuńcze i organizacyjne, gry dydaktyczne, dowolne zabawy w małych zespołach oraz zabawy o wielostronnym ruchu integrujące grupę, indywidualna praca z dziećmi, rytuał  wspólnego rozpoczynania dnia 

13.00 – 14.00  czas  zadaniowy

 • zajęcia programowe dla całej grupy wspierające rozwój dziecka (bloki tematyczne)

14.00 – 14.15  posiłek                       

14.15 – 17.00  czas zabawowy

 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę w  sali i na terenie ogrodu  przedszkolnego, spacery, wycieczki, rekreacyjne  zajęcia w terenie, poznawanie środowiska, obserwacje, twórcza aktywność dzieci, słuchanie bajek i  baśni, dowolna  działalność plastyczna, praca wyrównawcza, podsumowanie dnia                                                                           

17.00 – 17.15 

 • rozchodzenie się dzieci, czynności  porządkowe, indywidualne kontakty  z  rodzicami