Rada Rodziców

Przewodniczący : 
Natalia Dziurla

Zastępca Przewodniczącego:
Katarzyna Borowa

Skarbnik: 
Anna Matulewicz – Wójcik

Członkowie zarządu: 
Agnieszka Lehmann
Anna Stopierzyńska-Breń
Arona Lisowska
Sandra Sitkowiak

Dane:
Rachunek Rady Rodziców:
26 1020 4144 0000 6502 0148 4492
Bank PKO BP S.A. Odział I w Opalenicy

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 wynosi 50,00 PLN, za każde dziecko. W pierwszym semestrze rodzice płacą tylko połowę składki tj. 25 PLN.  

 

 

 

Rada Rodziców

składka 50
/rok

Składka na rzecz Rady Rodziców

Składka ustalana przez członków Rady na koniec roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.