Przegląd recytatorski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w poniedziałek 1.03.2021r. w naszym przedszkolu odbył się PRZEGLĄD RECYTATORSKI. Chętne dzieci recytowały w swoich grupach wiersze polskich autorów. Celem przeglądu było rozwijanie zainteresowań poezją, kształtowanie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie miłości do Ojczyzny.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny.

Dzieci po zakończonych występach otrzymały dyplomy oraz książeczki.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc w nauce wierszy.