Przedszkolaki uczczą majowe święta

W przeddzień majowych świąt państwowych 28 kwietnia 2023 roku dzieci z Przedszkola nr 1 w Opalenicy wzięły udział w uroczystości przy fladze narodowej przed budynkiem przedszkola. Pani Daria Grzechowiak przypomniała wszystkim jakie to święta obchodzimy 1, 2, i 3 maja. Dzieci również przygotowały się do tych świąt przychodząc tego dnia w biało-czerwonych strojach, a podczas wspólnej uroczystości powiewając chorągiewkami wyrecytowały wiersze: „Barwy ojczyste” i „Kto ty jesteś”, po czym odśpiewały hymn państwowy. Uroczystość zakończyła się biało-czerwonym pochodem przedszkolaków ulicami osiedla.

Podczas dnia przedszkolnego dzieciom towarzyszyło również wiele zajęć o charakterze patriotycznym. Były to opowiadania i inna literatura, prace plastyczne i zajęcia muzyczne podkreślające podniosły i ważny charakter majowych świąt.