Programy realizowane w przedszkolu

PROGRAMY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU NR 1 W OPALENICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

Koncepcja Rozwoju Przedszkola na lata 2018-2023.

– Drużyna marzeń – WSiP

– Wokół przedszkola – MAC

– Odkrywam siebie – MAC

– Projekt edukacyjny ” Wiem, czuję , rozumiem- wychowanie do wartości”- mgr Natalia Dziurla