Opłaty

  • w oddziałach całodziennych: 1 zł za każdą godzinę wykraczającą ponad 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego + 6 zł za 3 posiłki dziennie
  • w oddziałach  5 godzinnych nie ma wyżywienia, dzieci przychodzą do przedszkola       z własnym śniadaniem
  • składka na rzecz Rady Rodziców – ustalana przez członków Rady na koniec roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny