Oferta edukacyjna

 • Realizacja wybranych programów dydaktyczno – wychowawczych w oparciu o Podstawę programową, programów autorskich i profilaktycznych
 • Zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, adaptacyjne, język angielski
 • Realizacja programów i projektów we współpracy z instytucjami zewnętrznymi
 • Uroczystości o charakterze rodzinnym
 • Uroczystości kalendarzowe
 • Spotkania pokoleń
 • Spotkania z aktorami teatralnymi, muzykami, artystami, ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach, funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, straży pożarnej, górnikami, pszczelarzami, leśnikami …
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wyjazdy do teatru, muzeów, kina
 • Przedstawienia, koncerty, baliki, przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy, kiermasze
 • Festyny, pikniki, imprezy rekreacyjne i sportowe
 • Udział w uroczystościach środowiskowych: jarmark bożonarodzeniowy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Piknik na powitanie lata,  biegi osiedlowe
 • udział w działaniach ogólnopolskich: Święto Drzewa, Góra Grosza, Dzień Ziemi, święta państwowe