Matematyka na co dzień

Umiejętności matematyczne możemy rozwijać u dzieci podczas codziennych czynności np. porównywanie wielkości, określanie, który przedmiot jest mniejszy, a który większy, klasyfikowanie przedmiotów poprzez segregowanie skarpet, sprzątanie czystych naczyń i odkładanie na właściwe miejsce oraz przeliczanie różnych przedmiotów: zakupów, książek, owoców, stopni schodów (również w wersji liczebników porządkowych: pierwszy stopień, drugi, trzeci…) My dzisiaj wykorzystamy sztućce……:-) Miłej zabawy.

Dokończ wzorek….

Pierwszy wzór: łyżka – widelec – łyżka – widelec – łyżka – widelec itd.

Drugi wzór: łyżka – widelec – widelec – łyżka – widelec – widelec – łyżka itd.

Trzeci wzór: łyżka – łyżka – widelec – łyżka – łyżka – widelec – łyżka – łyżka