Mam Talent :-)

10 maja w naszym przedszkolu odbył się festiwal “MAM TALENT” zorganizowany przez p. Marię Jankowiak – Hartlieb, p. Angelikę Kolasińską oraz p. Zuzannę Wiśniewską.

Celem festiwalu było rozwijanie kreatywności przedszkolaków, ich zainteresowań i talentów, umożliwienie prezentacji swoich pasji większej grupie odbiorców oraz promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Przegląd skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które chciały zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Do występu przystąpili uczestnicy z wszystkich grup.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Publiczność świetnie się bawiła, z zachwytem oglądała prezentowane talenty i nagradzała każdy występ gromkimi brawami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za współpracę i przygotowanie dzieci do występu.

Do zobaczenia za rok!