Kadra

        Opiekę nad dziećmi sprawuje grono 15 nauczycielek posiadających kwalifikacje z zakresu: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczania zintegrowanego, terapii pedagogicznej, logopedii, języka angielskiego, oligofrenopedagogiki, teologii i zarządzania oświatą. Personel obsługi i administracji to 13 osób z długoletnim stażem i doświadczeniem w opiece nad dziećmi, bardzo sumiennie wykonujących swoje obowiązki.

Dyrektorem przedszkola od 1.09.2003 r. jest mgr Dorota Plewka.

 • Dyrektor przedszkola

  mgr Dorota Plewka

 • Wicedyrektor

  mgr Maria Szober

 • mgr Adamczak Ewa – nauczyciel wspierający
 • mgr Dziurla Natalia
 • mgr Grzechowiak Daria
 • lic. Hildebrand Wioletta
 • mgr Lijewska Elżbieta
 • mgr Koziołek Patrycja
 • lic. Matuszak Alina
 • mgr Nowak Bogumiła
 • mgr Plweka Dorota
 • lic. Rogalska Justyna
 • mgr Stachowiak Monika
 • mgr Szajstek Joanna
 • mgr Szober Maria
 • mgr Wilczek Angelika
 • Panek Marta – intendent
 • Czerwińska Natalia – pomoc kuchenna
 • Grynia Teresa – woźna
 • Hirszfeld Elżbieta – pomoc kuchenna
 • Jakubowska Joanna – woźna
 • Kurek Dorota – pomoc nauczyciela
 • Myk Małgorzata – pomoc nauczyciela
 • Paluszak Magdalena – pomoc nauczyciela
 • Poprawa Ewa – pomoc kuchenna
 • Radajewska Anna – pomoc nauczyciela
 • Siudej Marzena – woźna
 • Schmidt Andrzej – konserwator
 • Waltrowska Barbara – szef kuchni
 • mgr Drzymała Amanda – zajęcia katechetyczne
 • mgr Szajstek Joanna – zajęcia logopedyczne
 • mgr Szober Maria – zajęcia terapeutyczne
 • mgr Stachowiak Monika – język angielski
 • Woźniak Barbara – higienistka przedszkolna