W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz
oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy.

Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i
jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry
pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i
wypracowanie strategii jej działania na miarę nowoczesnego przedszkola.
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą
Programową Wychowania Przedszkolnego.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:
– wspierają rozwój psychofizyczny rozwój dziecka, jego umiejętności, uzdolnienia,
obserwują, oceniają i diagnozują jego rozwój;
– współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
– stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i zachowują własne programy
dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;
– są aktywni, twórczy, innowacyjni, zaangażowani w działalność przedszkola;
– pozyskują rodziców do działania na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów
i przyjaciół przedszkola;
– realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentacją
placówki;
– doskonalą swoją wiedzę, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat
pracy, dzielą się doświadczeniem z innymi nauczycielami i studentami;
– promują osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym, współpracują z instytucjami i
organizacjami środowiskowymi.

Nauczyciele:

 1. Weronika Dudziak -nauczyciel wychowania przedszkolnego .
 2. Natalia Dziurla- nauczyciel wychowania przedszkolnego .
 3. Angelika Kolasińska- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 4. Joanna Grabowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 5. Daria Grzechowiak- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 6. Maria Jankowska- Hartlieb – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 7. Wioletta Hildebrand- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 8. Elzbieta Lijewska- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 9. Monika Olejarska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
 10. Patrycja Walkowiak- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 11. Zuzanna Wiśniewska- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Zajęcia dodatkowe:

 • Terapia pedagogiczna- Weronika Dudziak oraz Natalia Dziurla.
 • Logopedia- Monika Olejarska oraz Joanna Szajstek.
 • Pedagog specjalny- Angelika Kolasińska.

Personel administracyjno- obsługowy:

 1. Natalia Czerwińska- pomoc nauczyciela.
 2. Ludmiła Gruszczyńska- pomoc nauczyciela.
 3. Marzena Grynia- pomoc nauczyciela.
 4. Elżbieta Hirszfeld- pomoc kuchenna.
 5. Karol Hoedt- kierowca.
 6. Zuzanna Jędrzejczak- pomoc kuchenna.
 7. Dorota Kurek- pomoc nauczyciela.
 8. Anna Mańczak- pomoc nauczyciela.
 9. Marta Panek- intendent.
 10. Marzena Siudej- pomoc nauczyciela.
 11. Ewa Poprawa- pomoc kuchenna.
 12. Zbigniew Poprawa- konserwator.
 13. Sylwia Wielgosz- pomoc nauczyciela.
 14. Katarzyna Wielgosz- pomoc nauczyciela.
 15. Angelika Szajek- szefowa kuchni.