Dokumenty

Statut przedszkola
Regulamin Przedszkola
Regulamin Rady Rodziców
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków