DEN w przedszkolu

Jak każdego roku w Dniu Edukacji Narodowej dzieci nie zapomniały o swoich nauczycielkach i pozostałych pracownikach przedszkola. Podczas zorganizowanych dla nich uroczystości w obu budynkach przedszkola przekazały mnóstwo uśmiechów, serdecznych słów i życzeń wypowiedzianych  w wierszach, wyśpiewanych w piosenkach i radośnie wytańczonych.

            Była też niezwykła niespodzianka dla Pań w postaci inscenizacji scenicznej wiersza J. Tuwima „Rzepka”, którą przygotowały nauczycielki Maria Szober i Joanna Szajstek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że przedstawienie nie miało żadnej próby, a aktorzy, którzy w nim wystąpili – pracownicy przedszkola, dowiedzieli się o tym fakcie dopiero w trakcie wystawiania przedstawienia. Panie zupełnie spontanicznie kreowały swoje role w przygotowanych dla nich strojach, a role narratorów przejęły dzieci 4 letnie. Śmiechu, humoru i frajdy było co niemiara, a przedstawienie w takim wydaniu było atrakcją nie tylko dla dzieci,  ale też dla samych Pań – aktorek.

            Po zakończonych uroczystościach dzieci wręczyły Paniom kwiaty, laurki i pięknie przygotowane upominki z życzeniami.

Dzieci 5 letnie w programie artystycznym przygotowanym przez Grażynę Garczarek
Inscenizacja wiersza „Rzepka” wg pomysłu Marii Szober i Joanny Szajstek