Dbajmy o środowisko c.d.

Propozycje na dziś 🙂

*Zaczynamy od porannych ćwiczeń:
 
– „Dzieci w lesie” -dziecko biega po pokoju, na sygnał rodzica zatrzymuje się i staje jak drzewo z uniesionymi rączkami.
– „Przedzieramy się przez leśne zarośla” – dziecko porusza się na czworakach, między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostując się i maszerując do przodu.
– Zabawa ruchowa rozwijająca wyczucie ciała i przestrzeni – „toczymy zwalony pień”
– Dzieci turlają się po podłodze, udając zwalony pień.
– „Piłujemy drzewo” -dziecko staje w parze z rodzicem, podajemy sobie ręce i naprzemiennie przeciągamy je do przodu i do tyłu z równoczesnym pochylaniem i odchylaniem tułowia.

*Słuchanie opowiadania lis i lornetka

Pytania do tekstu:
− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie?
− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci?
− Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis?
− Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola?
− Kogo narysowała Ada? Dlaczego?
− Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek?

http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pliki/20200417_ZALACZNIK_1/zal._1._opowiadanie.pdf

*Las
Dziecko ogląda obrazki i opisuje co na nich widzi. Następnie rodzic pyta dziecko: Po którym z tych lasów wolałbyś spacerować i dlaczego?

*Gdzie mieszkają te zwierzęta?
Zadaniem dziecka jest nazwać miejsca, w których mieszkają zwierzęta (las, staw, łąka) oraz zwierzęta przedstawione na ilustracji. Następnie wskazać, gdzie one żyją. 

*Rozmowa z dzieckiem na temat tego, jak powinien zachowywać się przyjaciel lasu. 
Przyjaciel lasu:

  • Nie hałasuje w lesie!
  •  Nie zrywa kwiatów!
  • Nie łamie gałązek drzew!
  • Nie śmieci!
  • Sprząta po sobie śmieci!
  • Lubi zwierzęta i je dokarmia!

*Praca plastyczna- Mój piękny las.Dziecko rysuje farbami na kartce wymarzony las. 
*Dzieci młodsze mogą wykonać kolorowankę.

źródło: www.zawszekreatywnie.pl