Czas pracy

  • Oddział całodzienny Os. Centrum 5a od 530 do 1630
  • Oddział całodzienny ul. 3 Maja 24 od 7.00 do 16.00
  • oddział 5 – godzinny ul. 3 Maja 24 od 800 do 1300