Czas na rymy!

Rym to powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania.

Ćwiczenia z tego zakresu poszerzają wiedzę i świadomość językową, stymulują zdolności językowe, kształtują nowe”poetyckie” umiejętności i dostarczają dużo kreatywnej zabawy.

Wycinamy puzzle i szukamy pary – dwóch obrazków rymujących się.

Propozycja zabawy pochodzi z : fb Communicatio