Miesiąc: kwiecień 2020

Rym to powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania. Ćwiczenia z tego zakresu poszerzają wiedzę i świadomość językową, stymulują zdolności językowe, kształtują nowe”poetyckie” umiejętności i dostarczają dużo kreatywnej […]
Dziś gra logopedyczna bardzo lubiana przez dzieci, związana z dzisiejszym Dniem Ziemi. Z gry mogą korzystać wszyscy. Pamiętajmy jednak, aby ćwiczenia wykonywać dokładnie, najlepiej przed lustrem. Ćwiczenia artykulacyjne są bardzo ważne w rozwijaniu prawidłowej mowy u dzieci. Szykujemy pionki, kostkę […]