Spotkanie z higienistką

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem oraz grypą, higienistka Pani Barbara Wożniak przeprowadziła z przedszkolakami pogadanki dotyczące zapobiegania zachorowaniu. Zwróciła uwagę na ostrożność w kontaktach z innymi, potrzebę większej dbałości o higienę, tj. częste i dokładne mycie rąk, kasłanie i kichanie w rękaw oraz konieczność pozostania w domu gdy mamy kaszel i katar. Pogadanki odbyły się we wszystkich grupach w dniach 6 i 9 marca 2020 roku.