Programy realizowane w przedszkolu

PROGRAMY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU NR 1 W OPALENICY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Koncepcja Rozwoju Przedszkola na lata 2018-2023.

Wesołe przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji przedszkolnej.
Autor: Małgorzata Walczak-Sarao, Danuta Kręcisz

Kocham przedszkole
Autor: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mleszek

Wokół przedszkola
Autor:Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

PROGRAMY I PROJEKTY AUTORSKIE:
Program wychowawczy Przedszkola nr 1 w Opalenicy na lata 2016-2019
Autor: Dorota Plewka, Joanna Szajstek, Weronika Dudziak
Mały przedszkolak – program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich
Autor: Joanna Szajstek