PRZEDSZKOLE NR 1 W OPALENICY

        Czytanie może być niezwykłą przygodą i przyjemnością, pod warunkiem, że proces nauki czytania przebiega w sposób ciekawy, a stosowane metody kojarzą się z czymś przyjemnym, odkrywczym i radosnym. Badania naukowe dowiodły, że najlepsi czytelnicy nauczyli się czytać jeszcze przed pójściem do szkoły, dlatego też Przedszkole nr 1 w Opalenicy złożyło w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dwóch projektów edukacyjnych na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Oba wnioski zostały ocenione pozytywnie, co dało szansę Przedszkolu na realizację Programu „Mały Odkrywca w Przedszkolu – W krainie radości” przeznaczonego dla dzieci 3 i 4 letnich oraz „Mały Odkrywca w Przedszkolu – W zaczarowanym świecie nauki” przeznaczonego dla dzieci 5 i 6 letnich. Oba programy są formą nauki czytania przez zabawę.

       Ich realizacja rozpoczęła się 1 października 2009 roku, a zakończyła 31 marca 2010 roku. W programie wzięło udział 150 dzieci oraz po jednym z rodziców tych dzieci. Realizacja przebiegała według ściśle określonego harmonogramu, a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwało 10 nauczycielek z Opalenickiego Przedszkola przeszkolonych przez psychologa i metodyka z Akademii Nauki w Poznaniu. Koordynatorami programów w przedszkolu były: dyrektor Przedszkola nr 1 w Opalenicy Dorota Plewka i zastępca dyrektora Maria Szober. Wszystkie materiały, sprzęty i akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji programu zakupione zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Podczas zajęć dzieci uczyły się czytać 10 książeczek, w których każda poruszała jakieś ciekawe zagadnienie (zjawisko), dotyczące otaczającego świata. Zanim dziecko dostało książeczkę, poznawało najpierw wyrazy, z których zbudowana była treść książeczki, a później eksperymentowało z nimi. Dzieci wykonywały wiele doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizyki i chemii, brały udział w zabawach dramowych, poznawały kontynenty i kulturę innych cywilizacji, przeżywały niezwykłe przygody, które pozwalały im uwierzyć w siebie, nauczyć się samodzielności w radzeniu sobie z problemami oraz w przyszłości odnosić sukcesy w szkole. Największą jednak zaletą programu było rozbudzenie u dzieci pasji poznawania zjawisk, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem. Dodatkowo nabycie umiejętności czytania bez systematycznej nauki, to niewątpliwie wielkie bogactwo, jakie było udziałem dzieci biorących udział w obu programach.

Dorota Plewka, Maria Szober