Krótka lekcja historii

      W luty 2021 roku dzieci z Przedszkola nr 1 w Opalenicy wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy pod hasłem: ”Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka”.

Przed wykonaniem swoich prac, dzieci 5 letnie pod opieką nauczycielki Elżbiety Lijewskiej, poznały na podstawie prezentacji multimedialnej historię zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i walk Wielkopolan o odzyskanie niepodległości.

 Na konkurs zgłoszono prace autorstwa: Leny Cieślak, Mai Kłos, Filipa Góry, Wojciecha Przybylskiego, Magdaleny Frąckowiak, Anastazji Adamek, LeonardaVon Driesen i Emilii Kliszewskiej. Pozostałe prace można było oglądać na gazetce w holu przedszkola. Gratulujemy wszystkim dzieciom z grupy V, które podjęły to trudne wyzwanie! Warto od najmłodszych lat wychowywać dzieci w duchu patriotyzmu i przywiązania do swojego kraju