PRZEDSZKOLE NR 1 W OPALENICY

Kontakt z Przedszkolem:

Adresy i telefony kontaktowe:
Przedszkole nr 1 w Opalenicy
Os. Centrum 5a
64-330 Opalenica
tel./fax.: (61) 44 77 436

Ul. 3 Maja 24 (Mała Szkółka)
tel. (61) 44 75 734

Adres strony internetowej przedszkola:
www.przedszkole.opalenica.pl

E-mail:
biuro@przedszkole.opalenica.com

Dyrektor:
mgr Dorota Plewka
przedszkole@opalenica.com

Z-ca Dyrektora:
mgr Maria Szober
m.szober@opalenica.com