Kadra

        Opiekę nad dziećmi sprawuje grono 15 nauczycielek posiadających kwalifikacje z zakresu: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczania zintegrowanego, terapii pedagogicznej, logopedii, języka angielskiego, oligofrenopedagogiki, teologii i zarządzania oświatą. Personel obsługi i administracji to 13 osób z długoletnim stażem i doświadczeniem w opiece nad dziećmi, bardzo sumiennie wykonujących swoje obowiązki.

Dyrektorem przedszkola od 1.09.2003 r. jest mgr Dorota Plewka.

 • Dyrektor przedszkola

  mgr Dorota Plewka

 • Wicedyrektor

  mgr Maria Szober

 • mgr Adamczak Ewa – nauczyciel wspierający
 • Drzymała Mirosława
 • lic. Dziurla Natalia
 • Garczarek Grażyna
 • mgr Grabowska Joanna
 • lic. Gryska Estera
 • lic. Hildebrand Wioletta
 • mgr Lijewska Elżbieta
 • lic. Matuszak Alina
 • mgr Plewka Dorota
 • mgr Sikorska Joanna
 • mgr Szajstek Joanna
 • mgr Szober Maria
 • lic. Wilczek Angelika
 • Panek Marta – intendent
 • Czerwińska Natalia – pomoc kuchenna
 • Domagalska Maria – pomoc kuchenna
 • Grynia Teresa – woźna
 • Jakubowska Joanna – woźna
 • Kurek Dorota – pomoc nauczyciela
 • Myk Małgorzata – pomoc nauczyciela
 • Paluszak Magdalena – pomoc nauczyciela
 • Poprawa Ewa – pomoc kuchenna
 • Radajewska Anna – pomoc nauczyciela
 • Siudej Marzena – woźna
 • Schmidt Andrzej – konserwator
 • Waltrowska Barbara – szef kuchni
 • mgr Nowak Emilia – zajęcia katechetyczne
 • mgr Szajstek Joanna – zajęcia logopedyczne
 • mgr Szober Maria – zajęcia terapeutyczne
 • lic. Gryska Estera – język angielski
 • Woźniak Barbara – higienistka przedszkolna