PRZEDSZKOLE NR 1 W OPALENICY

Pracownicy Przedszkola:


Dyrektor przedszkola:
mgr Dorota Plewka

Zastępca dyrektora przedszkola:
mgr Maria Szober

Nauczyciele przedszkola:
mgr Adamczak Ewa - nauczyciel wspierający
       Drzymała Mirosława
lic.   Dziurla Natalia
       Garczarek Grażyna
mgr Grabowska Joanna
lic.   Hildebrand Wioletta
mgr Lijewska Elżbieta
lic.   Matuszak Alina
mgr Plewka Dorota
mgr Sikorska Joanna
mgr Stachowiak Monika
mgr Szajstek Joanna
mgr Szober Maria
lic.   Wilczek Angelika

Pracownicy obsługi i administracji:
Busza Katarzyna
Cieślak Ewa
Domagalska Maria
Grynia Teresa
Jakubowska Joanna
Kurek Dorota
Myk Małgorzata
Paluszak Magdalena
Poprawa Ewa
Radajewska Anna
Siudej Marzena
Schmidt Andrzej
Waltrowska Barbara

Zajęcia katechetyczne:
mgr Nowak Emilia

Zajęcia logopedyczne:
mgr Szajstek Joanna

Zajęcia terapeutyczne:
mgr Szober Maria

Zajęcia dodatkowe:

– język angielski:
mgr Stachowiak Monika

Higienistka przedszkolna:
Woźniak Barbara