PRZEDSZKOLE NR 1 W OPALENICY

Najważniejsze dokumenty Przedszkola:


Statut Przedszkola:

- plik do pobrania - zobacz

Regulamin Przedszkola:

- plik do pobrania - zobacz

Regulamin Rady Rodziców:

- plik do pobrania - zobacz

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego:

- plik do pobrania - zobacz

Umowa w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Opalenica:

- plik do pobrania - zobacz

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

- plik do pobrania - zobacz

REKRUTACJA 2018:


Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia 17 stycznia 2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica, w roku szkolnym 2018/2019.

- plik do pobrania - zobacz

Terminy rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

- plik do pobrania - zobacz

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola

- plik do pobrania - zobacz

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców dziecka

- plik do pobrania - zobacz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- plik do pobrania - zobacz

Oświadczenieo rodzinie wielodzietnej

- plik do pobrania - zobacz